IT-rådgivning

I dag stilles det høye krav til å ta i bruk og mestre ny teknologi, og ikke minst, å holde seg oppdatert. I Bravo er vi vårt ansvar bevisst, og ser det som vår rolle å snu utfordringer til muligheter for kundene våre. I stedet for å sitte med en følelse av å ikke henge med, skal kundene våre heller nyte fordelene av å være i forkant.

Vi lager den perfekte løsningen for deg og din bedrift

Bravo Solutions leverer kun skytjenester det betyr at det er Microsoft og andre skyleverandører som sørge for at løsningen vi leverer til enhver tid fungerer og utvikler seg. Vår oppgave er derfor å være en rådgiver for våre kunder og sørge for at de til enhver tid har tilgang til den beste kompetansen og erfaringen.  

Bravo Solutions består av trygge, løsningsorienterte fagpersoner, som deler sin entusiasme for det de brenner for. Utgangspunktet er alltid hva som er til kundens beste. Folk er interesserte i kunnskapen vår, bare vi ser det fra deres ståsted.​ 

Det være seg om kunden trenger rådgivning til en digital kartlegging eller en digital strategi. 

Folk på kurs

Digital kartlegging

Hva skal til for å få ned kostnadene? Med en digital kartlegging gir vi virksomheter en komplett oversikt over hvor mye IT faktisk koster og hvor digitalt moden selskapet ditt er. Det handler om å angripe og posisjonere seg for den digitale utviklingen.  

Å implementere nye IT løsninger er ingen enkel oppgave. Det innebærer å vurdere en rekke ofte motstridende foretningskrav og tekniske krav. Bravo Solutions sørger for at hele prosessen blir gjennomført ved å bistå fra kartlegging til handling ved hjelp av rådgivere med mange års erfaring. 

Digital strategi

  • Hvilke løsninger skal man velge?
  • Hvilke løsninger har vi nå og hva kan de erstattes med?
  • Hva er konsekvensene av å bytte, hva betyr det for selskapet og de ansatte?
  • Hva er konsekvensene av å ikke gjøre det?

Spørsmålene er mange når man skal lage en digital strategi og vi påstår ikke at vi har alle svarene, men de vi ikke har – finner vi. 

For å utforme en digital strategi er man avhengig av  gode råd og anbefalinger, som fører til konkrete, relevante løsninger. Det kan rådgiverne i Bravo Solutions bistå med.