De fleste forbinder intranett med en tungvint portal hvor de ikke finner den informasjon de har behov for eller gir de noe nye informasjon. De fleste har jobbet i bedrifter hvor intranettet ikke blir brukt og er nærmest et skjellsord. Men som all annen teknologi har også dagens intranett endret seg, til det bedre. Dagens intranett fra Valo kombiner tradisjonell informasjon som personalhåndbøker, dine rettigheter når du er syk osv, med sosiale medier, nyheter, likes,kommentarer, integrasjoner med andre applikasjoner og tilpasset visninger som treffer deg som person. Disse funksjonene gjør at det tradisjonelle intranettet er blitt en samhandlingsplattform

Hva er nøkkelfunksjonene til et sosialt intranett?

 • Diskusjoner og kommentarstrenger.
 • Private og offentlige grupper og rom, der spesifikke avdelinger, team og grupper samarbeider.
 • Dokumentløsning hvor alle jobber på samme dokumenter.
 • Dele dokumenter, filer og annet innhold.
 • Forskjellig sosiale verktøy, som for eksempel brukertilpasset informasjon, statusoppdateringer, @mentions, følge, sosiale bokmerker og tagger.
 • Aggregering av data fra andre applikasjoner og nettsider
 • Enkelt å legge til innhold, både som bruker og redaktør

Hvordan kan et sosialt intranett bidra til gevinst i din organisasjon?

I forhold til tradisjonelle intranett er sosiale intranett med godt design som er tilpasset til din organisasjon en ren glede å bruke. De har mange personifiserte muligheter, et godt grensesnitt som fører til adopsjon og engasjement. De beste sosiale intranettene, som Valo, måler også effekten av kommunikasjonen din slik at du vet at informasjonen kommer gjennom til dine ansatte og de kan gi informasjon tilbake.

Produktivitet

Ansatte kan jobbe sammen mer effektivt og få mer gjort på mindre tid. McKinsey beskriver blant annet hvordan bedre kommunikasjon og samhandling gjennom sosiale teknologier kan bidra til å øke produktiviteten til medarbeidere med 20-25 prosent. Med Valo sitt søkesenter og intuitive grensesnitt opplever de ansatte at informasjonen er lett tilgjengelig. Valo sin løsning bidrar til at intranett går fra å være en portal som ingen bruker, til å være den portalen de alltid starter i og som de vet at de finner den informasjonen de trenger, enten det er et dokument, en nyhet, oppdatering på sosiale medier eller noe så enkelt som link til CRM verktøyet.

Kunnskapdeling

I stedet for at informasjonen er usynlig, deles viktig informasjon og den er søkbar. Intranettet blir organisasjonens hub, som gjør det mulig for dere å bevare og utnytte deres kollektive intelligens.

Mulige fallgruver

Høres flott ut ikke sant? Det er også flere fallgruver en skal være klar over og spørsmål dere skal stille i forbindelse med dette:

 • Hvilket formål skal intranettet ha?
 • Hvilke mål har dere satt dere?
 • Hvilke funksjoner skal det sosiale intranettet ha utenom det sosiale?
 • For hvem er intranettet?
 • Hvem skal sørge for at det er oppdatert?

Hvis du kan svare på disse spørsmålene er du på god vei til å forstå hvordan intranett kan styrke samhandlingen i din organisasjon, og hvordan å bygge videre på det for å skape en enda bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt.

Vekket jeg din nysgjerrighet? Ønsker du å lære mer om sosiale intranett, og høre om hvorfor over 600 kunder, 2 millioner brukere i 45 land velger Valo Intranett?

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *