Microsoft Azure

Hva er Azure? Kort fortalt, er det Microsoft sin nettskyløsning. En voksende samling av integrerte tjenester- beregning, lagring, data, nettverk og apper. Azure hjelper deg å bevege deg raskere, gjøre mer og spare penger.